Bases

ROTARY CLUB SABADELL, en motiu del 25è aniversari, va decidir continuar la tasca iniciada per les Agrupacions Professionals Narcís Giralt convocant el PREMI TENACITAT , un altre cop amb periodicitat anyal. El guardó distingeix aquelles persones que han realitzat una tasca perseverant i valuosa a favor de la comunitat.

  • https://www.facebook.com/ROTARY-CLUB
  • https://www.instagram.com/rotarysaba

© 2019 Rotary Club de Sabadell.